POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

Obiectivul major al politicii referitoare la calitate este acela de a răspunde scopului organizaţiei, satisfacerii cerinţelor pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, precum şi creşterea constantă a profitabilităţii organizaţiei.

Prin Politica referitoare la calitate, pentru îmbunătăţirea serviciului de proiectare al proceselor și a echipamentelor pentru industria de automobile, navală, feroviară și aerospațială, precum și pentru îmbunătățirea sistemului de management al calității, S.C. TMF S.R.L îşi propune următoarele obiective:

  • Menţinerea şi creşterea satisfacţiei clientului, acţionând pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor privind serviciile solicitate,
  • Menţinerea şi creşterea profitabilităţii economice prin realizarea unor servicii de calitate în condiţii de eficienţă,
  • Prospectarea continuă a pieţei, lărgirea portofoliului de clienţi şi fidelizarea relaţiilor bilaterale,
  • Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii prin adoptarea unor metode adecvate de conducere şi control al acestuia,
  • Conformarea cu legislaţia din domeniul calităţii, precum şi cu alte cerinţe aplicabile activităţilor organizaţiei,
  • Optimizarea proceselor prin implementarea unui sistem de management al calităţii eficace şi în continuă îmbunătăţire,
  • Instruirea angajaţilor pentru înţelegerea Politicii referitoare la calitate, a Obiectivelor organizaţiei şi a prevederilor sistemului de management al calității aplicabile în sfera lor de activitate.

Eu, Directorul general, declar că vom realiza aceste ţinte prin implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii eficace, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015, precum şi îmbunătăţirea continuă a acestuia.

Director general